Prosess og skjema for stiftelse av selskap

Ved å gjennomføre alle punktene i skjema nedenfor lager vi et utkast til komplette stiftelsesdokumenter. Disse dokumenter oversendes senest neste arbeidsdag, om det ikke skulle foreligge vesentlige feil.

Etter at dere har mottatt utkast til stiftelsesdokumenter fra oss, må dere gå til banken for å opprette bankkonto for selskap under stiftelse og hvor selskapets vedtatte aksjekapital (minimum kr. 30.000,-) settes inn. Når innbetalingen har funnet sted, må erklæring fra bank med bekreftelse av innskuddet innhentes. Samtidig må det avklares med banken at de kan bekrefte aksjekapitalen elektronisk når meldingen er lagt ut på altinn for signering. Signerte stiftelsesdokumenter og bekreftelse i fra bank oversendes da gjerne elektronisk til oss. Ved mottatt komplette dokumenter legger vi melding ut for signering på altinn. Styremedlemmer og daglig leder må da ha tilgang for signatur på altinn. Melding om dokumenter klar for signatur på altinn vil bli sendt på e-post/sms til styrets leder.

Kostnadene for registrering av selskapet vil være 2400,- eks mva for utarbeidelse av stiftelsesdokumenter. Stiftelsesomkostningene kan dekkes av innbetalt aksjekapital.

Felt som er merket med * er påkrevd og må fylles ut

1. Selskap

Fyll inn ønsket selskapsnavn, stiftelsdatoen og formålet med selskapet

2. Selskapsadresse

Fyll ut selskapsadresse og eventuelt en egen besøksadresse og postadresse. Hvis du bare har en adresse trenger du bare fylle ut selskapsadresse

2.1 Postadresse

2.2 Besøksadresse

3. Eiere

Legg til en person eller et firma som eier av selskapet

Velg "legg til person" eller "legg til firma",fyll ut personopplysninger samt aksjekapital og trykk "OK". Da legger eieren seg i listen

Person

OK Avbryt

Firma

OK Avbryt

4. Styre

Valg av styre

Du må først fylle ut eiere om eiere skal velges inn i styret

Hvis du har lagt til eiere kan du velge dem inn i styret med nedtrekksmenyen for hver rolle

Dersom en annen person enn en eier velges inn i styret, må man fylle ut personopplysninger nedenfor.

Styret må minimum bestå av en person som da er styreleder alene. Om det skal velges flere styremedlemmer og/eller varamedlemmer legger du dem til nedenfor og personinformasjon fylles inn.

Styreleder
Nestleder
Styremedlemmer
OK Avbryt
Legg til ny person
Legg til styremedlem
Varamedlemmer
OK Avbryt
Legg til ny person
Legg til varamedlem

5. Drift

Dersom selskapet velger å ikke ha daglig leder må kontaktperson registreres.

Daglig leder
Kontaktperson
Forventer selskapet å få arbeidstakere?
Signaturrett *

6 Regnskap & revisjon

MPR Gruppen tilbyr tjenester innenfor både regnskap og revisjon. Som følge av uavhengighetsregler vil vi ikke kunne utføre begge tjenester på samme oppdrag eller på nærstående parter.

Det er ett komplekst regelverk ved å drive selskap. Litt avhengig av egen kompetanse anbefaler vi sterkt at dere vurderer å la en profesjonell aktør ta hånd om regnskapet. MPR Regnskap gir deg mange fordeler gjennom blant annet vårt online regnskapssystem, høy kompetanse og konkurransedyktige priser.

Revisjonsplikt inntrer først når ett selskap har overskredet ett av følgende tre vilkår. 5 MNOK i omsetning, 10 årsverk, 20 MNOK i balansesum. Selskap som er morselskap i ett konsern (mer enn 50 % eierandel) vil uansett størrelse være revisjonspliktig. Det kan være mange grunner til at et selskap som ikke har plikt til å ha revisor likevel bør ha det. Ta gjerne kontakt med MPR Revisjon for en uformell prat rundt dette.

Vi kommer gjerne med gode tilbud på våre regnskap -og revisjonstjenester.

Ved valg av MPR Regnskap som regnskapsfører gir vi 1500,- i avslag på første års regnskapskostand.

Regnskapsfører *

En regnskapsfører hos oss vil etter fullført registrering ta kontakt med deg for nærmere informasjon og avtale rundt dette. Vi vil etter at en eventuell separat avtale er inngått med regnskapskontoret registrere oss som regnskapsfører på selskapet.

Revisor *

En revisor hos oss vil etter fullført registrering ta kontakt med deg for nærmere informasjon og avtale rundt dette. Vi vil etter at en eventuell separat avtale er inngått med revisjonskontoret registrere oss som revisor på selskapet.